Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Lider zielonej transformacji

Rzeczywistość zmian klimatycznych jest oczywista, a ich negatywne skutki będą narastać, jeśli nie zaczniemy działać teraz. Przyroda nie ustępuje, więc musimy działać zdecydowanie i szybko. Nasz kraj jest na czele państw, które angażują się w negocjacje dotyczące klimatu.

Europejski Zielony Ład zakłada ambitne cele: osiągnięcie klimatycznej neutralności i niezależność od surowców naturalnych w gospodarce do 2050 roku. Producentów odzieży, elektroniki, budownictwa i tworzyw sztucznych zachęca się do tworzenia produktów, które można będzie łatwo przetworzyć lub naprawić. Komisja Europejska planuje wprowadzenie standardów, które szczegółowo ocenią wpływ wszystkich usług i produktów na środowisko.

Wyzwania energetyczne są coraz większe, szczególnie ze względu na rosnącą elektryfikację ogrzewania, transportu i popularność klimatyzacji. Ostatnie dane pokazują, że ilość pomp ciepła, pojazdów elektrycznych i klimatyzowanych powierzchni w gospodarstwach domowych stale rośnie, odpowiednio o 62% i 37% rok do roku. Odpowiedzią na to wyzwanie są odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, która obecnie rozwija się dynamicznie. Do końca 2022 roku moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przekroczyła już 9,2 GW, z czego głównie pochodzi ponad 99% energii. Co więcej, prosumenci przyczynili się do wprowadzenia aż 3,1% krajowej generacji energii elektrycznej do sieci. W połączeniu z magazynami energii odnawialne źródła energii wydają się najbardziej konkurencyjnym i przyszłościowym rozwiązaniem.

Celem Zielonej Transformacji jest przede wszystkim uświadomienie ludzkości, że należy podjąć konkretne działania, aby zapobiec autodestrukcji. Przysłużą się temu wszelkie informacje techniczne i dofinansowania stworzone przez Europejski Zielony Ład. Co da nam wprowadzenie zmian?

 • Czystą wodę, świeże powietrze, żyzne gleby i różnorodność gatunkową,
 • uzdrowienie fauny i flory,
 • energooszczędne budynki,
 • możliwą niezależność energetyczną, a co za tym idzie redukcja importu,
 • zdrową i przystępną cenowo żywność,
 • trwałe produkty, które będzie można poddać recyklingowi po eksploatacji,
 • ekologiczny transport publiczny,
 • więcej stanowisk pracy przyspieszających pracę nad przywróceniem zdrowego środowiska naturalnego.

Głównym założeniem Zielonej Transformacji jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europejski Zielony Ład chce stworzyć pierwsze w historii Europejskie Prawo Klimatyczne, które ma przyczynić się m.in. do:

 • stałej neutralności klimatycznej,
 • całkowitej redukcji gazów cieplarnianych,
 • przewidywalnego biznesu dla inwestorów i przemysłu, który będzie współdziałał w trosce o środowisko naturalne,
 • stworzenia gospodarki niskoemisyjnej,
 • pozbycia się gospodarki pochłaniającej nieodnawialne zasoby naturalne,
 • stworzenia 160 mln zielonych miejsc pracy,
 • ekologizacji 35 mln budynków,
 • odbudowy ekosystemu,
 • wzmocnienia obszarów chronionych powiększenia obszaru rolnictwa ekologicznego,
 • połączenia systemów energetycznych (Smart Grid),
 • zrównoważonego i zdrowego systemu żywnościowego.


pixel